Tasuliste teenuste hinnakiri

VASTUVÕTUD
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi esmakordne vastuvõtt 25 EUR, lisanduvad uuringud ja analüüsid
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt 20 EUR
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt 15 EUR
Kindlustamata patsiendile retsepti väljastamine 10 EUR

KODUVISIIDID
Lastele vanuses 0-2 aastat ja rasedatele tasuta
Alates 2. eluaastast 5 EUR
Perearsti koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 40 EUR
Pereõe koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR

TÕENDITE VORMISTAMINE
Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud) 25 EUR
Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon paberil) 30 EUR
Relvaloa med. tõend 30 EUR
Esmane tervisetõend tööle koos bakterioloogiliste analüüsidega 50 EUR

Esmane tervisetõend tööle koos röntgeni ja bakterioloogiliste analüüsidega 60 EUR
Korduv tervisetõend tööle 10 EUR
Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenit) 25 EUR
Tõend patsiendi nõudmisel (näiteks kindlustusele) 10 EUR
Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks vm) 30 EUR

Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel.
Laagritõendeid perearstid ei väljasta sotsiaalministri määruse Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele paragrahv 11 alusel.

Igasuguseid tõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele. Absoluutselt on välistatud autojuhi ja relvaloa tervisetõendite väljastamine patsientidele, kelle perearstid ei tööta meie keskuses!

PROTSEDUURID
Ultraheliravi (vajalik perearsti suunamine): 1 piirkond 5 EUR
Ultraheliravi nimistuvälisele patsiendile: 1 piirkond 8 EUR
Süstimine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 5 EUR
Sidumine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 10 EUR
Põletuste sidumine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR
Vaktsineerimise (riikliku immuniseerimiskava välised vaktsiinid) hind sõltub vaktsiini hinnast

ANALÜÜSID JA UURINGUD
Ilma meditsiinilise näidustuseta ehk patsiendi omal soovil tehtud uuringute ja analüüside eest maksab patsient ise vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale.

ÄMMAEMANDA TASULISED TEENUSED
Ämmaemanda esmane vastuvõtt 25 EUR
Ämmaemanda korduv vastuvõtt 15 EUR
Sünnitusjärgne ämmaemanda koduvisiit 40 EUR