Püsiva töövõimetuse ja/või puude taotlemine

Püsiva töövõimetuse ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis teha kolme tegevust.

Esiteks: käia perearsti vastuvõtul.  Töövõime hindamise taotluse esitamiseks peate olema eelnenud kuue kuu jooksul käinud pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arst kirjeldab teie terviseseisundit ja  sisestab teie terviseandmed e-tervisesse.

Teiseks: täita töövõime hindamise taotlus, mida saab esitada:

Täpsem informatsioon Eesti Töötukassast