Nimistusse registreerimine

Uute patsientide registreerimine
Uusi patsiente me praegu vastu ei võta. Erandina võtame vastu oma patsientide pereliikmeid ja meie patsientide peredesse lisandunud beebisid.

Teise perearsti nimistust üle tulles on vajalik allkirjastada avaldus ning kindlasti tuua eelmise perearsti käest väljavõte ambulatoorsest kaardist või selle koopia.

Terviseameti info perearsti vahetamise kohta asub siin.