Digikonsultatsioonid

Patsiendi soovil on mõnikord võimalik haigusjuhtu osaliselt käsitleda e-posti teel, näiteks saata meilitsi analüüside või uuringute vastuseid vms. Tuleb meeles pidada, et tavaline e-post on kolmandate isikute poolt pealt kuulatav ning ei ole andmekaitse seisukohast turvaline, seega toimub terviseandmeid puudutava informatsiooni edastamine ainult patsiendi initsiatiivil. E-postile vastame kolme tööpäeva jooksul.