Maskikohustusest Eesti Vabariigis

Käesolevast nädalast on maski kandmine kohustuslik kogu Eestis avalikes siseruumides, sealhulgas ka ühissõidukites. Perearstid väljastavad tõendeid ainult nendel juhtudel, kui maski kandmine on tervislikel põhjustel keelatud; alla kaheaastaste laste maskikandmise kohta tõendeid ei tehta.

Praeguseks on kogunenud piisavalt palju tõendeid, et kui suur osa elanikkonnast kannab avalikes siseruumides maske, on võimalik ülemiste hingamisteede viirushaiguste levikut pidurdada. Kasu on nii mitmekordselt kasutatavatest mitmekihilisest kangast maskidest kui ühekordseks kasutamiseks mõeldud meditsiinilistest või nn kirurgilistest maskidest.

On mõned inimesed, kellel on maski kasutamine KEELATUD:

 • alla kaheaastased lapsed,
 • inimesed, kellel tavaõhku hingates langeb hapniku tase veres allapoole normaalset (reeglina on need raskete kopsu- ja südamehaigustega patsiendid, kes vajavad kodust hapnikravi),
 • inimesed, kes erinevatel põhjustel ei ole võimelised oma maski ise eemaldama (näiteks halvatusega, voodihaiged, teadvusetud, sügava psüühikahäirega inimesed).

On mõned olukorrad, kus võib maski kandmise kohustusele teha erandi:

 • maski kandmise kohustust ei ole alla 12-aastastel lastel,
 • kuulmispuudega inimestega rääkimisel, kus suu nägemine on vajalik kõne mõistmiseks (selles olukorras võiks vestluskaaslase kaitsmiseks kasutada läbipaistvat visiiri),
 • kui isiku tuvastamiseks palutakse mask eemaldada,
 • erakorralistes olukordades, kus on tõsine oht inimese elule või tervisele.

Raviga hästi kontrollitud kroonilised haigused, sealhulgas kroonilised hingamisteede või südame-veresoonkonnahaigused ei ole põhjus, miks maski mitte kanda. Kerge ja mõõduka raskusega kroonilisi haigusi (sealhulgas hingamisteede- ja südame-veresoonkonnahaigusi) põdevad patsiendid on COVID-19 raskest kulust eriti ohustatud ja seetõttu peaksid need grupid ja nende läheduses viibivad inimesed maske kandma.

Maski kandmine üksinda ei suuda viiruse levikut piisavalt pidurdada, maskid peavad olema komplektis koos teiste meetmetega nagu füüsiline distantseerimine, 2+2 reegel, käte hügieen, õhutamine ja ventilatsioon.

Püsige terved!

Töökorraldus perearstikeskuses

COVID-19 haigete arv kasvab pidevalt, seetõttu palume kinni pidada mõnest lihtsast reeglist:

– perearstikeskusesse kohale võib tulla ainult eelneva kokkuleppe olemasolul. Vastuvõtule tulekut saab kokku leppida telefoni teel; kui liinid on hõivatud (enamasti hommikupoole), helistage mõne aja pärast uuesti – lõunal ja pärastlõunal on telefonide koormus oluliselt väiksem.

– palun tulge kohalikult võimalikult täpselt kokkulepitud ajal. Kui jõuate kohale liiga vara, võib oodata õues või autos.

– kui vastuvõtule tulev patsient vajab saatjat (näiteks väikelapsed või lähedaste tuge vajavad patsiendid), palume, et kaasas oleks üks terve täiskasvanu.

– kogu perearstikeskuses viibimise ajal tuleb kanda maski, välja arvatud juhul, kui personal seda protseduurideks eemaldada palub. Maski kandmise kohustust ei ole alla 12-aastastel lastel.

– kui olete vastuvõtule aja kokku leppinud, aga vahepeal tekivad ülemiste hingamisteede haigusnähud, siis palun andke sellest teada – kui tervislik seisund nõuab läbivaatust, siis tõstame vastuvõtu teisele ajale.

Püsime terved!

Ämmaemanda vastuvõtt Tabasalu tervisekeskuses

Alates novembrist teevad Tabasalu tervisekeskuses vastuvõtte kaks toredat ämmaemandat: Lea Urgard (töötab põhikohaga Lääne-Tallinna Keskhaiglas) ja Mari-Liis Männard (töötab põhikohaga Ida-Tallinna Keskhaiglas). Ämmaemanda poole võib pöörduda järgmiste murede ja rõõmudega:

 • tervisenõustamine ja naiste tervisekontrollid (günekoloogiline kontroll, PAP-test, rindade kontroll)
 • raseduse tuvastamine ja raseduse jälgimine
 • sünnitusjärgne jälgimine
 • imetamisnõustamine
 • suguhaiguste kahtlus

Vastuvõtud toimuvad esmaspäeviti kella 8-13. Meie keskuse nimistute patsiendid saavad vastuvõtul käia Haigekassa rahade eest; teiste nimistute või ravikindlustamata isikud aga tasulisena. Vastuvõtule registreeruda saab telefonil 6076362.

Vabad kohad uues nimistus!

Tabasalu perearstikeskus annab väga suure rõõmuga teada, et alates 19.09.2019 on uutel patsientidel võimalik registreeruda dr Ann Poola (end. Urmet) nimistusse. Nimistusse mahub kuni 1600 inimest.

Nimistusse registreerumiseks on vajalik täita avaldus https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/inimesele/perearsti-valimine
ja saata see kas digiallkirjastatult aadressile tabasaluarstid@gmail.com või paberil allkirjastatult perearstikeskusesse.

Kui ühest perest soovib nimistusse tulla mitu inimest, on vajalik eraldi avaldus täita iga inimese kohta.

Kuna esimestel päevadel on oodata avalduste väga suurt hulka, palume inimestelt kannatlikkust. Püüame kõikidele avaldustele vastata seaduses ette nähtud seitsme tööpäeva jooksul.

Leetrite vaktsiin

Perearstikeskuses on hetkel olemas vaktsiin täiskasvanutele leetrid-mumps-punetised vastu.

Hind 20 eurot

Soovitused Eesti täiskasvanutele leetrite-vastase vaktsineerimise osas 

 1. Isikutel, kes ei ole leetreid põdenud ja keda ei ole leetrite vastu vaktsineeritud, on soovitatav teha MMR vaktsiini 2 doosi vähemalt 4 nädalase intervalliga.
 2. Isikutel, kes on vaktsineeritud MMR vaktsiini ühe doosiga, on soovitatav teha korduv vaktsineerimine MMR vaktsiini ühe doosiga.
 3. Isikutel, kes on sündinud enne 1980. aastat ja on vaktsineeritud leetrivaktsiini ühe doosiga, on soovitatav teha vaktsineerimine MMR vaktsiini ühe doosiga.
 4. Isikutel, kes on sündinud ajavahemikul 1980- 1992. a ja on vaktsineeritud leetrivaktsiini kahe doosiga, on soovitatav teha korduv vaktsineerimine MMR vaktsiini ühe doosiga, sh ka juhul, kui vähemalt ühe doosi manustamine jäi mainitud vahemikku.
 5. Isikutel, kes on sündinud pärast 1993. a ja on vaktsineeritud MMR vaktsiini kahe doosiga, pole vaja ennast korduvalt vaktsineerida.

 

Perearstid ei väljasta tõendeid ametikoolidesse sisseastujaile

Saabumas on uus kooliaasta ja sellega seoses pöördub perearsti vastuvõtule üha rohkem kutsekoolidesse astujaid, kes vajavad sisseastumiseks tervisetõendit. Üldiselt nõutakse tervisetõendit, mis kinnitab või lükkab ümber noore sobivuse teatud elukutse õppimiseks. On ka koole, kes nõuavad väljavõtet tervisekaardist.

Eesti Perearstide Selts soovib tähelepanu juhtida sellele, et perearst ei ole pädev väljastama tõendit, mis kinnitaks või lükkaks ümber inimese sobivuse teatud eriala jaoks. Perearsti pädevuses ei ole erinevate erialadega kaasnevate riskide hindamine. Eesti Vabariigis saavad sellist sobivust hinnata vaid töötervishoiuarstid.

Vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele kuulub inimese terviseinfo delikaatsete isikuandmete alla ning ühelgi koolil ei ole õigust nõuda väljavõtet õpilase tervisekaardist. Kooliõde saab vajadusel alaealiste laste perioodilise tervisekontrolli kohta käiva info kätte digiloost. Kui õpilase perearst või eelmine kooliõde ei ole digilukku vajalikke läbivaatuse andmeid sisestanud, siis võib tal paluda seda teha.

Juhul kui ametikooli astujal esineb õppimist mõjutavaid tervisehäireid, peab sellest kooli teavitama õpilane ise (alaealiste puhul lapsevanem või eestkostja).

Ülikoolid tervisetõendeid ei nõua, ometigi õpetatakse ka ülikoolides väga vastutusrikastele erialadele tööle minevaid inimesi.

Eesti Perearstide Selts ei pea vajalikuks asjatute tõendite nõudmisest tulenevat õpilaste jooksutamist ning vastavaid tõendeid ei väljasta.

Puukentsefaliit

Puukentsefaliidi vastu on võimalik ennast vaktsineerida. Vaktsineerimist võib alustada igal ajal.

Täpsem info vaktsineerimise ja puukentsefaliidi vastu saab Tabasalu Perearstikeskusest telefonil 6076362 või www.puugid.ee

 • 1
 • 2